Прогнози за Българо Руската дипломация според Тонко Фотев

25 юли

тонко фотев

Прогнози за Българо-Руската дипломация според Тонко Фотев

През погледа на Руската Федерация в Бургас, чийто почетен консул е Тонко Фотев, най-голямата страна в света е с възлова позиция, свързана с устойчивия мир и демократичността в региона. От този аспект следва, че дипломатичните отношения между България и Русия, трябва да стъпват на основата на стабилността и разумния диалог. Би било немислимо без наличие на отношения, насочени към сигурност и държавност, да се развиват съвместно икономическата, социалната и политическата сфера.
Развиващият се с бързи темпове интерес на двете страни чрез постоянни визити от разнообразен род и сключването на различни споразумения, в дух на равнопоставеност и социална солидарност, заздравява стабилността и прекъсва възможността от терористични атаки в региона. Този стил на конструктивен и разумен диалог би бил немислим в миналия век, въпреки сантименталното ни историко-културно отношение към Русия.
Реални феномени, застрашаващи сигурността за Българо-Руската зона, са типичните за ХХІ век рискови явления. Като особено тежка и опасна комбинация на насилие е тази между тероризма и престъпността, а най-застрашаващи са производството и търговията с оръжие за масово изтребване. Риск представляват религиозния екстремизъм, междуетническата вражда, трансграничния трафик на деца и жени, контрабандното разпространение на психотропни вещества и организираната престъпност. Сред най-често обсъжданите сфери са туризма, търговията, културата, а с особен приоритет – висшето образование, внедряването на научноизследователски открития в производството и използването на природосъобразни енергийни източници.
Двустранните схеми за сътрудничество предвиждат мерки за осигуряване на сигурността, която е основен фактор за интелигентно, интегрирано и устойчиво развитие. В България се предвижда то да се гарантира чрез изготвяне на стратегически план за въоръжаване до 2015 година, който ще бъде база за всички програми, свързани с държавните отговорности по стабилността. В тази връзка, дипломацията с Русия ще се развива в следните аспекти:
1. Построяване на съвместна, допълваща и взаимоподкрепяща се, ефективна визия.
2. В периода след Студената война трябва да се търсят начини за защита пред радикалните заплахи.
3. Натрупване на иновативни активи и контрол над зоните с военни съоръжения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *